Werkingsmechanisme

De wetenschappelijke term die vaak gebruikt voor de beschrijving van lasertherapie is "photobiostimulatie "of  "photobiomodulatie".

Moleculair en cellulair niveaus.

Het coherente, monochromatische licht van de laser veroorzaakt foto-biochemische reacties in de cellen. Fotonen worden geabsorbeerd door receptor lichtgevoelige moleculen - chromoforen binnen de cellen. De chromoforen, endogene porfyrines, mitochondriale en membranale cytochromes, hemoglobine en andere lichtgevoelige moleculen zijn verantwoordelijk voor photo-biostimulatie, omdat zij beschikken over het vermogen om het zichtbare rood en infrarood laser straling te absorberen.

Dit leidt tot een verhoogde productie van cellulaire biochemische energie -ATP (adenosine-triphosphotase), die initieert tot een normalisering van de celmorfologie, celfunctie, verhoogt de cellulaire stofwisseling en aantal positieve fysiologische reacties.

Positieve fysiologische reacties helpen en stimuleren het lichaam tot natuurlijke vermogen om te herstellen en zelf te genezen. Het resultaat is dat het natuurlijke en zelfherstellende vermogen van het lichaam zijn versnelt en verbetert en daardoor wordt de genezing bespoedigd. Beschadigde cellen en weefsels reageren gemakkelijker dan gezonde cellen of weefsels tot energie transfers die plaatsvinden tussen fotonen en de receptoren chromoforen, evenals diverse foto-acceptoren, zoals katalase, oxidase, cytochromes, endogene porfyrines, ets, die plaats vinden in de verschillende cellen en subcellulaire organellen. Zowel het cytochroom enzymen, oxidase en  stikstofoxide synthese zijn bijzonder reactief na de laser stimulatie. Coherente licht stabiliseert de cellulaire en de mitochondrien membranen. Ca2+, Na+ en K+ concentraties over de mitochondrien membraan zijn positief beenvloed. Dit gebeurt deels door de productie van reactieve zuurstof. Triplet zuurstof moleculen absorberen de energie van fotonen en daarna worden er singlet zuurstof moleculen geproduceerd. Deze ontzettend actieve singlet zuurstof verbetert de opname van de moleculen Ca2+ in de mitochondria, wat de energieomzet verhoogt en positieve intracellulaire en tussencellulaire reacties activeert. ATP productie en synthese zijn aanzienlijk verbeterd, hetgeen bijdraagt tot cellulaire reparatie, reproductie en functionele vermogen. ATP versnellen DNA & RNA synthese, mitose en cel proliferatie. Het cellulaire cascade-effect in de aanwezigheid van lasertherapie heeft een significant effect op cellulair en weefsel functie. De verhoging van de cellulaire stofwisseling, toename van ATP-vorming, DNA & RNA synthese, mitose en cel proliferatie versnellen, stabilisatie van de cellulaire membranen, activatie van enzymen en ionentransport verbetering, activering van zuurstoftransport en de energieomzet verhoging in algemeen stimuleert en verbeterd de metabolische activiteit, wat het belangrijkste biologische resultaat op het cellulaire niveau is.

        

            

Systeem- en lichaamsniveau.

Versnelling van leukocytic activiteit resulteert in verbeterde verwijdering van niet-levensvatbare cellen en weefsel-componenten, waardoor het proces van reparatie- en regeneratie verbetert. Laserlicht stimuleert de activiteit van neutrofielen, monocyten en lymfocyten, die leidt tot immuniteit verhoging. Laserlicht stimuleert ook de activiteit van fagocyten tijdens fagocytose, groeifactor secretie en collageen synthese. De aanzienlijke angiogenese verhoging bevordert revascularisatie met latere verbetering van de persfusie en oxygenatie. Endotheelcellen regeneratie versnelt. Vasodilatatie wordt gestimuleerd via histamine, stikstofoxide en serotonine verhoging. Vasodilatatie  verhoogt het transport van voedingsstoffen en zuurstof naar de beschadigde cellen en bevordert de reparatie en regeneratieproces. Activering van fibroblast en keratinocyte proliferatie en vroege epithelialisatie versnelt wondgenezing, minimaliseert littekens en vermindert infectie kansen. Verhogingen van de vasculaire endotheliale groeifactor en fibroblast groeifactor na laser bestraling zijn ook gemeld. Toegenomen aantallen myofibroblasten, myofibrillen, enz., evenals bot celproliferatie, klinisch zijn gedocumenteerd na lasertherapie. C-reactief proteine niveau in de bloed daalt met name bij patienten met reumato├»de  artritis. Laser bestraling heeft een effect op het terugdringen van interleukine 1 (IL-1) en andere proinflammatoire cytokine, dat is betrokken bij de pathogenese van reumatoide artritis en andere inflammatoire ziekten.

Andere werkmechanisme van lasertherapie: activering van prostaglandine synthese; verhoging van serotonine synthese; stijging van de beta-endorfinen; bradykinin niveau daalt; verhoogde vrijkomen van acetylcholine; verhoging van stikstofmonoxide productie; geblokkeerde depolarizatie van C-fiber afferent zenuwen; temperatuur modulatie.

Werkingsmechanisme van lasertherapie op cel-, orgaan- en lichaamsniveau:   

         
Gevalideerde site: | CSS2.1 |