Het eigen risico geldt niet voor onder andere de volgende zorgsoorten:

• Zorg- en tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
 Behandelingen uit een aanvullende verzekering -(alle natuurgeneeskunde)
• Bezoek aan de huisarts
• Verloskundige hulp
• Kraamzorg
• Nacontrole van nier- en leverdonoren
• Ketenzorg COPD en Diabetes Melitus

Wat is het eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die u dit jaar vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385,-. Kiest u voor een hoger eigen risico, dan krijgt u korting op uw premie. Daar staat wel tegenover dat u meer betaalt wanneer u gebruikmaakt van zorg waarop het eigen risico van toepassing is. In 2017 wordt het eigen risico € 385,-.


Voor welke zorg geldt het eigen risico?


Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt eigen risico voor onder andere:

• Ziekenhuisopname
• Medisch specialistische zorg
• Geneesmiddelen
• Psychologische zorg (GGZ) 
• Hoortoestel
• Vruchtbaarheidsbehandelingen
• Logopedie
• Podologie en steunzolen

VNT overzicht zorgverzekeraars 2020

Gevalideerde site: | CSS2.1 |